Mokyklų naujienos

Kuriame Lietuvos ateitį

V.E.I.K mokyklos

Druskininkų Atgimimo vidurinė mokykla

Druskininkų Atgimimo vidurinė mokykla

„Atgimimo“ vidurinė mokykla veikia nuo 1944m. Pagrindinės veiklos rūšys: pradinis mokymas, pagrindinis mokymas, vidurinis mokymas.

Skaityti šios mokyklos naujienas »

Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla

Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla

Mokyklos vizija: moderni, mokykla, turinti aukštos kompetencijos specialistus, realizuojanti pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo programas vaikams pagal jų gebėjimus ir polinkius, reaguojanti į visuomenės poreikius, formuojanti vertybių sistemą ir ugdanti nuostatą mokytis visą gyvenimą. Mokyklos misija: tenkinti mokyklos mokinių, kitų bendruomenės narių...

Skaityti šios mokyklos naujienas »

Klaipėdos Tauralaukio pagrindinė mokykla

Klaipėdos Tauralaukio pagrindinė mokykla

Klaipėdos Tauralaukio pagrindinė mokykla – demokratiškai organizuota, humanizmo principais ir bendrosiomis žmogaus vertybėmis grindžianti savo veiklą, teikianti kokybišką pagrindinį išsilavinimą, užtikrinant įvairių poreikių mokiniams palankias socialines bei pedagogines ugdymosi sąlygas, sveiką ir saugią ugdymosi aplinką. Telkianti mokyklos bendruomenę įgyvendinant...

Skaityti šios mokyklos naujienas »

Marijampolės Jono Totoraičio pagrindinė mokykla

Marijampolės Jono Totoraičio pagrindinė mokykla

Mokyklos misija: Marijampolės Jono Totoraičio vidurinė mokykla – tai mokykla, teikianti kokybišką pradinį, pagrindinį bei profilinį vidurinį mokymą, kurianti sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas, formuojanti mokymosi aplinkas, padedančias ugdyti kultūrines ir socialines moksleivių kompetencijas bei skatinanti bendruomenės narius tobulėti ir ugdyti savo kompetencijas.

Skaityti šios mokyklos naujienas »

Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinė mokykla

Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinė mokykla

Mokyklos vizija: Kokybišką, dešimtmetį pagrindinį mokymą teikianti mokykla, kurioje pagrindinė vertybė — vaikas. Mokyklos misija: Mokykla — tai kultūros centras, kur visas personalas dirba išvien, nes viena iš tobulėjimo sąlygų — pokyčiai. Pagrindinė vertybė — žmogus, mokinys, mokytojas. Tolimesnis sėkmės laidas — bendravimas ir...

Skaityti šios mokyklos naujienas »

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija

Vizija: Savarankiška, saugi, efektyvi, organizuojama humanizmo, demokratijos principais, savo veiklą grindžianti bendražmogiškomis vertybėmis, apibrėžtų ugdymo tikslų siekianti mokinių, jų tėvų, mokytojų bendruomenė. Misija: Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija - katalikiškojo ugdymo istaiga, teikianti valstybinius standartus atitinkanti bendrąjį...

Skaityti šios mokyklos naujienas »

Šiaulių Rėkyvos pagrindinė mokykla

Šiaulių Rėkyvos pagrindinė mokykla

Mokykloje daug dėmesio skiriama ekologijos integravimui, ugdymo proceso efektyvinimui ir optimizavimui. Pati aplinka įtakoja pasirinkti ekologinio ugdymo kryptį, domėtis kultūros paveldu. Šioje ugdymo įstaigoje veikia ekologijos, sveikos gyvensenos, prevencijos, kultūros paveldo programų mokytojų kūrybinės grupės. Nuo 2004 metų mokykla dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje.

Skaityti šios mokyklos naujienas »

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Vizija: Moderni ir atvira kaitai gimnazija, žadinanti ir puoselėjanti asmens dvasines ir fizines galias, ugdanti intelektinę ir praktinę vaizduotę, kelianti saugumo ir pasididžiavimo aplinka jausmą, teikianti kryptingą dorinį ugdymą, grįstą krikščioniškomis vertybėmis. Misija: Gimnazija, teikianti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, plėtodama...

Skaityti šios mokyklos naujienas »

Trakų rajono Trakų vidurinė mokykla

Trakų rajono Trakų vidurinė mokykla

Mokyklos misija: mokykla, remdamasi humanizmo, demokratiškumo, nacionalumo, atvirumo principais, ugdo visapusiškai harmoningą asmenybę: išpažįsta nelygstamą žmogaus vertingumą, jo pasirinkimo laisvę ir dorinę atsakomybę; puoselėja asmens dvasines ir fizines galias; padeda įtvirtinti dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus; ugdo intelektą; sudaro sąlygas...

Skaityti šios mokyklos naujienas »

Utenos Rapolo Šaltenio pagrindinė mokykla

Utenos Rapolo Šaltenio pagrindinė mokykla

MOKYKLOS FILOSOFIJA: Žmogaus ugdymas - vientisas procesas, grindžiamas humanizmo principais, pabrėžiančiais žmogaus vertingumą, autonomiškumą, unikalumą. VIZIJA: Savarankiška, atvira, saugi, aukštos bendravimo kultūros mokykla, ugdanti visavertę asmenybę, skatinanti nuolatinę tobulėjimą. MISIJA: Kokybiškas, atitinkantis gebėjimus ir poreikius...

Skaityti šios mokyklos naujienas »
bottom