V.E.I.K naujienos

 • 02
  Kov 2011
  VEIK metodo naujiena
  Projektas „Netradicinis ugdymas mokyklose: Leisk man padaryti pačiam ir aš išmoksiu!“ Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas nuo 2010 m. lapkričio 25 d. įgyvendina ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą. Šio projekto tikslas - įdiegti netradicinį ugdymo modelį VEIK mokyklose, stiprinantį mokinių esmines kompetencijas. Skaityti daugiau »
Kuriame Lietuvos ateitį

V.E.I.K metodas

XXI amžiaus vaikai gyvena tarp dviejų priešpriešų – iš vienos pusės yra aukštas technologijų išsivystymo lygis, didelė prekių bei įvairių tokių galimybių, kaip keliauti, lankytis įvairiuose renginiuose, rinktis būrelius ir panaši pasiūla, o iš kitos pusės, vaikai susiduria su tikrove, kuri kelia savo reikalavimus, riboja norus. Visa tai kelia vaikams jausmų sumaištį, neretai peraugančią ir į egzistencinius tikslo ir prasmės ieškojimus (ką, tiesą sakant, patiria įvairaus amžiaus vaikai ir jaunuoliai!).

Šiuose ieškojimuose bei įgūdžių, reikalingų funkcionuoti šiuolaikinėje visuomenėje, ugdymui svarbus artimiausios vaiko aplinkos vaidmuo. Šį vaidmenį visų pirma vykdo tėvai, jie yra atsakingi už vaikų parengimą gyvenimui, vertybių suformavimą, buvimą tinkamo elgesio pavyzdžiu. Tačiau dideli reikalavimai keliami ir mokyklai. Mokykla laikosi nuostatos, kad reikia visapusiškai ugdyti vaiką, bet mokyklinės programos turinys, geriausiu atveju, ugdo vaiko intelektą ir fizines savybes. Specialiosios emocinės bei socialinės kompetencijos ugdymo programos dažniausiai yra skirtos vaikams, turintiems elgesio ar emocinių sutrikimų.

Prastėjančios mokinių esminės kompetencijos, ankstyvas „iškritimas“ iš švietimo sistemos lieka atvira problema. Situacijos tyrimo analizė rodo, kad mokinio sėkmingam prisitaikymui ir akademinių pasiekimų rezultatams reikšmės turi emocinė kompetencija. Nustatyta, kad vaikai, stokojantys emocinės kompetencijos pasižymi prastesne akademine adaptacija (blogiau mokosi, praleidinėja pamokas). Jie patiria sunkumų atpažįstant bendraamžių ir valdant savo emocijas, o tai juos skatina elgtis agresyviai. Kaip problemos sprendimo būdą Šeimos santykių instituto specialistai siūlo įdiegti netradicinį ugdymo Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) modelį bei skatinti bendradarbiavimą tarp mokinių, tėvų, mokytojų ir nevyriausybinių organizacijų narių. Šiuo sprendimu siekiama teigiamo poveikio saugios aplinkos kūrimui mokykloje.

VEIK programos tikslai:

 • Padėti vaikams suprasti, kad yra ryšys tarp minčių, jausmų ir elgesio;

 • mokyti vaikus stebėti savo emocines būsenas, atpažinti ir įvardinti jausmus, fiziologinius ir jausmų signalus;

 • stiprinti savitvardą ir impulsų kontrolę, parodant būdus, kaip galima nukreipti impulsyvų elgesį socialiai priimtina linkme;

 • mokyti laikytis ribų;

 • ugdyti toleranciją stresui;

 • lavinti gebėjimą suprasti kitus žmones, mokyti atjausti (tam reikia išmokti klausytis kitų);

 • keisti nepriimtiną elgesį tinkamu;

 • ugdyti moralinę atsakomybę;

 • mokyti ieškoti tinkamų problemų sprendimų.

Vaiko emocijų išraiškos kontrolės VEIK ugdymo programa parengta remiantis Šeimos santykių instituto specialistų patirtimi bei grindžiama šiomis teorijomis: trimate smegenų vystymosi teorija (McClean, 1973), atsparumo (Compas ir kt., 1995; Masten ir kt., 1999; Luthar ir kt., 2000a; Masten, 2006), socialinio išmokimo (Bandura, 1973, 1991), elgesio ir kognityvinė teorija (Skiner, 1974; Beck, 1985; Chandler, 1973; Lochman ir kt.,1991). Taip pat idėjų semtasi iš Goldstain, Glick ir Gibbs (1998) agresijos pakeitimo mokymų (ART) daugialypės programos, skirtos socialinės kompetencijos ugdymui. VEIK programa turi aiškią struktūrą ir procesą, kurio metu ugdoma vaikų emocinė ir socialinė kompetencija.
bottom