Svetainės naujienos

Kuriame Lietuvos ateitį

Mokymai

"Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) vadovų mokymai"

Norint tapti VEIK vadovu ir taikyti šį netradicinio ugdymo metodą ugdymo įstaigoje, švietimo pagalbos specialistai ir / ar mokytojai dalyvauja Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) vadovų mokymuose (viso 96 ak. val.): 

  • I mokymų ciklas - „Socialiniai įgūdžių ir jausmų atpažinimo ugdymas“ (48 ak. val.);
  • II mokymų ciklas - „Pykčio kontrolės ugdymas“ (24 ak. val.);
  • III mokymų ciklas - „Moralinės atsakomybės ugdymas“  (24 ak. val.).

 

Mokymai „Saugios mokymo ir mokymosi aplinkos mokykloje kūrimas“

Svarbus VEIK metodo principas - nuoseklus, visos vaikui svarbios aplinkos (šeima, mokykla, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenė) bendradarbiavimas siekiant ugdyti vaiko emocinę ir socialinę kompetenciją.

Todėl siekiant įdiegti netradicinį ugdymo metodą mokykloje, parengti mokymai mokytojams "Saugios mokymo ir mokymosi aplinkos mokykloje kūrimas“, kurių tikslas – suteikti žinių, kaip į ugdymo procesą integruoti netradicinio ugdymo VEIK modelį mokyklose. Mokytojų įgytos žinios leidžia jiems esminius netradicinio ugdymo modelio principus įdiegti į pagrindinę tiesioginę savo veiklą, atpažinti ir nukreipti mokinius, kuriems reikalingi VEIK užsiėmimai.

Mokymų "Saugios mokymo ir mokymosi aplinkos mokykloje kūrimas" programa (viso 16 ak. val.):

I dalis. Vaiko esminių kompetencijų ir atsparumo ugdymas (8 ak. val.)

1. Patyčių samprata, veiksniai, įtaka vaiko socialinei raidai.

2. Patyčių sprendimo būdai taikant ART metodą:

  • vaiko socialinių įgūdžių ugdymas (įgūdžių, kurių bus mokomi vaikai, pristatymas, skatinimas pastebėti vaikų pastangas);

  • Pykčio kontrolės ratas (kaip stiprinti vaiko savikontrolę, mokyti konstruktyviai reikšti pyktį);

  • Moralinis pagrindimas (kognityvinių iškraipymų atpažinimas).

II dalis. Mokytojų socialinės kompetencijos ugdymas (8 ak. val.)

1. Empatiškas reagavimas.

2. Konfliktų sprendimo būdai.

3. Pozityvus skatinimas, vaiko iniciatyvos palaikymas.

4. Bendradarbiaujančių ryšių su tėvais ir NVO atstovais stiprinimas.

 

 Mokymus veda viešosios įstaigos Šeimos santykių instituto specialistai.
bottom