Mokyklų naujienos

Kuriame Lietuvos ateitį

V.E.I.K mokyklos

Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla

Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla

Mokyklos vizija: moderni, mokykla, turinti aukštos kompetencijos specialistus, realizuojanti pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo programas vaikams pagal jų gebėjimus ir polinkius, reaguojanti į visuomenės poreikius, formuojanti vertybių sistemą ir ugdanti nuostatą mokytis visą gyvenimą. Mokyklos misija: tenkinti mokyklos mokinių, kitų bendruomenės narių edukacinius ir kultūrinius poreikius ir teikti mokiniams pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo(si) kokybiškas paslaugas, užtikrinant valstybės garantuotą švietimo prioritetų įgyvendinimą Kazio Griniaus vidurinėje mokykloje.

Mokyklos internetinė svetainė »
bottom