Mokyklų naujienos

Kuriame Lietuvos ateitį

V.E.I.K mokyklos

Trakų rajono Trakų vidurinė mokykla

Trakų rajono Trakų vidurinė mokykla

Mokyklos misija: mokykla, remdamasi humanizmo, demokratiškumo, nacionalumo, atvirumo principais, ugdo visapusiškai harmoningą asmenybę: išpažįsta nelygstamą žmogaus vertingumą, jo pasirinkimo laisvę ir dorinę atsakomybę; puoselėja asmens dvasines ir fizines galias; padeda įtvirtinti dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus; ugdo intelektą; sudaro sąlygas individualybės sklaidai; ugdo pilietiškumą.

Mokyklos internetinė svetainė »
bottom