Mokyklų naujienos

Kuriame Lietuvos ateitį

V.E.I.K mokyklos

Marijampolės Jono Totoraičio pagrindinė mokykla

Marijampolės Jono Totoraičio pagrindinė mokykla

Mokyklos misija: Marijampolės Jono Totoraičio vidurinė mokykla – tai mokykla, teikianti kokybišką pradinį, pagrindinį bei profilinį vidurinį mokymą, kurianti sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas, formuojanti mokymosi aplinkas, padedančias ugdyti kultūrines ir socialines moksleivių kompetencijas bei skatinanti bendruomenės narius tobulėti ir ugdyti savo kompetencijas.

Mokyklos internetinė svetainė »
bottom