Mokyklų naujienos

Kuriame Lietuvos ateitį

V.E.I.K mokyklos

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija

Vizija: Savarankiška, saugi, efektyvi, organizuojama humanizmo, demokratijos principais, savo veiklą grindžianti bendražmogiškomis vertybėmis, apibrėžtų ugdymo tikslų siekianti mokinių, jų tėvų, mokytojų bendruomenė. Misija: Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija - katalikiškojo ugdymo istaiga, teikianti valstybinius standartus atitinkanti bendrąjį vidurinį išsilavinimą ir religinio ugdymo turinį integruojanti į bendrojo lavinimo programas. Gimnazija, remdamasi evangelinėmis vertybėmis, ugdo visapusišką asmenybę - prie visuomenės pokyčių prisidedanti aktyvų samoningą pilietį ir telkianti krikščionišką bendruomenę.

Mokyklos internetinė svetainė »
bottom