Mokyklų naujienos

Kuriame Lietuvos ateitį

V.E.I.K mokyklos

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Vizija: Moderni ir atvira kaitai gimnazija, žadinanti ir puoselėjanti asmens dvasines ir fizines galias, ugdanti intelektinę ir praktinę vaizduotę, kelianti saugumo ir pasididžiavimo aplinka jausmą, teikianti kryptingą dorinį ugdymą, grįstą krikščioniškomis vertybėmis. Misija: Gimnazija, teikianti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, plėtodama demokratinius santykius, ugdo doroviškai ir fiziškai stiprią asmenybę, padeda atsiskleisti individualiems vaiko gebėjimams, kuria atvirą, kūrybišką socialiai saugią bendruomenę, taupiai ir tikslingai naudoja švietimui skirtas lėšas.

Mokyklos internetinė svetainė »
bottom