Svetainės naujienos

Kuriame Lietuvos ateitį

V.E.I.K metodo naujienos

VEIK metodo naujiena [2011.03.02]

Kategorija: V.E.I.K metodas
Projektas „Netradicinis ugdymas mokyklose: Leisk man padaryti pačiam ir aš išmoksiu!“ Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas nuo 2010 m. lapkričio 25 d. įgyvendina ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą. Šio projekto tikslas - įdiegti netradicinį ugdymo modelį VEIK mokyklose, stiprinantį mokinių esmines kompetencijas.
Projektas „Netradicinis ugdymas mokyklose: Leisk man padaryti pačiam ir aš išmoksiu!“ Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas nuo 2010 m. lapkričio 25 d. įgyvendina ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą. Šio projekto tikslas - įdiegti netradicinį ugdymo modelį VEIK mokyklose, stiprinantį mokinių esmines kompetencijas. Prastėjančios mokinių esminės kompetencijos, ankstyvas „iškritimas“ iš švietimo sistemos lieka atvira problema. Situacijos tyrimo analizė rodo, kad mokinio sėkmingam prisitaikymui ir akademinių pasiekimų rezultatams reikšmės turi emocinė kompetencija. Nustatyta, kad vaikai, stokojantys emocinės kompetencijos pasižymi prastesne akademine adaptacija (blogiau mokosi, praleidinėja pamokas). Jie patiria sunkumų atpažįstant bendraamžių ir valdant savo emocijas, o tai juos skatina elgtis agresyviai. Kaip problemos sprendimo būdą šiuo projektu siūloma įdiegti netradicinį mokymų modelį VEIK bei bendradarbiavimo kūrimą tarp mokinių, tėvų, mokytojų ir NVO narių. Šis sprendimo būdas darytų teigiamą poveikį saugios aplinkos kūrimui mokykloje. Projekto partneriai: Utenos Rapolo Šaltenio pagrindinė mokykla Šiaulių Rėkyvos pagrindinė mokykla Viešoji įstaiga Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija Viešoji įstaiga Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija Klaipėdos Tauralaukio pagrindinė mokykla Viešoji įstaiga Saugaus vaiko centras Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinė mokykla Marijampolės Jono Totoraičio pagrindinė mokykla VšĮ "Actio Catholica Patria" Trakų rajono Trakų vidurinė mokykla Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla Druskininkų "Atgimimo" vidurinė mokykla Projektas finansuojamas pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“. Detalesnė informacija: Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas Zamenhofo g. 9/ Kurpių g. 10, Tel. +37037750935, Fax. +37037750936. El.p. pagalba@ssinstitut.ltbottom